تلفن های تماس


Phone: (031) 32368696

Fax:  (031) 32347981

Email: [email protected]

اصفهان - خیابان طالقانی - چهارراه اردیبهشت

فرید الکترونیک

موبایل: 09133149655

موبایل: 09131250411


فروش انواع قطعات الکترونیک و اندازه گیری